Prettig contact met de overheid is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat een informele aanpak ofwel mediationvaardigheden in het contact tussen bestuursorganen en burgers bevordert.

Het Kennis- en informatiecentrum Prettig contact met de overheid is opgezet met als doel bestuursorganen ondersteuning te geven bij het inzetten van de informele aanpak (o.a. door middel van instrumenten en naslagwerken), voorlichting te geven over de mogelijkheden en effecten van de informele aanpak en om bestuursorganen een platform te bieden om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

Wat is de informele aanpak

Wat is de informele aanpak

Door de informele aanpak wordt de focus gewijzigd van proceduregericht naar proactief en oplossingsgericht.

Waarom de informele aanpak

Waarom de informele aanpak

De proactieve en oplossingsgerichte aanpak sluit beter aan bij de wensen en behoeften van de burger.

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wat kan Prettig contact met de overheid voor u betekenen?